صفحه خانگی > دستگاه های سنگ شکن>سنگ شکن مخروطی فشار بالا

سنگ شکن مخروطی فشار بالاسنگ شکن مخروطی فشار بالا

23 نوامبر 2013 ... More details:ments.

جزئیات بیشتر

ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ. (. HPGR. ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ، ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻳـﻦ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﺮﺩﺍﻳﺸﻲ ﻣﻮﺭﺩ .... ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻏﻠﻄﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ. ﺑﺎﻻ. (. HPGR. ) ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﻦ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ... ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﺨﺮﻭﻃﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻝ. ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ ﺗﺮﻱ ﺭﺍ...

جزئیات بیشتر

سرندهاي ارتعاشي قبل از سنگ شکن هاي ثانويه نصب مي شود که با جدا کردن مواد ... بعد از هر فشار، زماني وجود دارد که در آن زمان سنگ به نقطه اي در پايين سقوط مي ... سنگ شکن ژيراتوری است که در آنها سرعت دوران بالا بوده و زاويه هسته مخروطی زيادی می باشد.

جزئیات بیشتر

سنگ شکن مخروطی فشار بالا,سنگ شكن فكي: در سنگ شکن فکی عمل شکستن سنگها با اعمال نیروی فشاری توسط ... اثر وزنشان بین فکّ ها پایین رفته با فشار وارده از سوی فکّ متحرک شکسته می شوند. ... این محور و کلاهک فولادی دارای حرکت جانبی نسبت به تکیه گاه خود در بالا بوده و ... عملکرد سنگ شکن های مخروطی با اصول عام عملکرد سنگ شکن های ژیراتوری دارای...

جزئیات بیشتر

در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺧﺮوﺟﯽ و ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ... ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ، ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه، ﺧﺸﮏ و. ﺗـﺎ اﺳـﺘﺤﮑﺎم. 400 mpa ..... ﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺣ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ داده ﺷ.

جزئیات بیشتر

Previous:زمین شناسی و معدن
Next:گیاهان دسته ای مرطوب قابل حمل برای فروش